Muzeum Miejskie

Powstanie tego obiektu wiąże się ze zmianami urbanistycznymi jakie zaszły w centrum miasta na przełomie XVIII i  XIX wieku. Likwidacja starej, spalonej w kilku pożarach wschodniej pierzei rynku wraz z usunięciem cmentarza otaczającego kościół parafialny, otwarły drogę do powstania nowej zabudowy w tej części wadowickiego rynku. Przy nowo wytyczonej ulicy zwanej Kościelną około 1800 roku wzniesiono najstarszy budynek murowany w mieście.

Spośród innych budowli znajdujących się na tej ulicy wyróżnia go forma architektoniczna, ponieważ swoim kształtem przypomina dworek. Jest to budynek z centralnie umieszczonym gankiem od frontu wraz z balkonem o żelaznej balustradzie i kolumnami jońskimi, które dźwigają trójkątny tympanon. Na poziomie przyziemia cały obiekt został przyozdobiony boniowaniem. Przez oś budynku  wiedzie przelotowa sień, która tak jak inne pomieszczenia posiada żagielkowe sklepienia. Między wejściem głównym od ulicy Kościelnej, a wyjściem na ogród jest duża różnica poziomów, czego dowodem są schody z tyłu budynku.

Pierwszymi właścicielami tego obiektu była rodzina Schwartzów, a następnie przeszedł on na własność Marii Gedlowej ze Schwartzów. Kolejnym jego właścicielem od 1919 roku był Jan Moskała (1868 – 1944) –  doktor nauk medycznych i popularny lekarz. W swym testamencie zapisał go Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na działalność naukowo – oświatową.

Przed wojną na parterze mieściła się tutaj mleczarnia prowadzona przez Alojzego i Marię Banasiów, która była również siedzibą klubu piłkarskiego „Polonia”. Jan, syn właścicieli, uczęszczał do szkoły z Karolem Wojtyłą, Papieżem Janem Pawłem II. Właśnie w tej mleczarni młody Karol wraz ze swym ojcem Karolem seniorem stołowali się po śmierci Emilii Wojtyłowej. Na piętrze mieszkał Słowak z Lewoczy -  Alojzy Machej, sierżant 12 pułku piechoty oraz uczestnik walk we wrześniu 1939 roku w Brygadzie Strzelców Karpackich. W 1946 roku na parterze ulokowano pierwszą siedzibę szkoły handlowej. Od 1968 roku budynek jest własnością Gminy Wadowice, która otrzymała go od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po generalnym remoncie w budynku mieściło się kilka instytucji  kulturalno – turystycznych.

Na uwagę zasługuje przyległy do budynku ogród. Jest on  pozostałością o wiele większego obszaru  należącego do majątku Gedlów, który z biegiem lat tracił jednak swą powierzchnię na  rzecz  powstającej infrastruktury miejskiej. Pozostałą część okalają, utrzymane w dobrym stanie, zabytkowe mury powstałe w  XIX w. Dzisiaj ogród ten stanowi doskonałe tło dla przedstawień teatralnych, koncertów, warsztatów i widowisk tematycznych, które często są w nim organizowane.

Obecnie budynek przy ulicy Kościelnej 4 jest siedzibą Informacji Turystycznej należącej do sieci Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) oraz Muzeum Miejskiego w Wadowicach.