Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II

Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w trudnych czasach.

Jan Paweł II
Wadowice 16.06.1999 r.

Dom przy ul. Kościelnej 7 zbudowany został przed 1845 r. Pierwszym znanym z nazwiska właścicielem był powstaniec styczniowy Seweryn Kurowski, który sprzedał go w 1905 r. Józefowi Lisko, a w 1911 r. dom kupił Chiel Bałamuth.

W 1919 r. do budynku wprowadzili się państwo Emilia i Karol Wojtyłowie wraz z synem Edmundem. Zajęli mieszkanie na pierwszym piętrze składające się z kuchni, sypialni i salonu.

18 maja 1920 r. w maleńkiej sypialni przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II.

Z okien mieszkania Wojtyłów widoczny był zegar słoneczny na ścianie kościoła z napisem „Czas ucieka wieczność czeka”. Patrząc w kierunku wschodnim widać było Mleczarnię Higieniczną Banasiów, obok której znajdowało się za murem pochyłe podwórko z amfiteatrem. Dalej płaski plac za szkołą żeńską gdzie chłopcy grali w piłkę. To starszy brat zaraził Karola miłością do piłki nożnej. Sam grał w ataku, a Lolek przeważnie stał na bramce.

W 1929 r. zmarła w domu Jego matka Emilia, a trzy lata później ukochany brat Edmund, który był lekarzem w szpitalu w Bielsku, gdzie zaraził się płonicą. Karol Wojtyła wspólnie z ojcem mieszkał w Wadowicach do ukończenia gimnazjum. W 1938 r. wyjechali do Krakowa.

Po II Wojnie Światowej w kamienicy były mieszkania czynszowe.

Po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, proboszcz ks. dr Edward Zacher podjął starania, aby w domu przy ul. Kościelnej 7 otworzyć wystawę poświęconą Papieżowi. W dniu 18 maja 1984 r. dzięki wielkiej pomocy ks. infułata Kazimierza Sudera otwarto wystawę Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawą opiekowały się siostry Nazaretanki, a jej wieloletnim kustoszem była s. Magdalena Strzelecka.

Dnia 12 kwietnia 2010 r. na mocy umowy pomiędzy Archidiecezją Krakowską, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Małopolskim i Gminą Wadowice powstało Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Następnie 5 października 2010 r. Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Burmistrz Wadowic Ewa Filipiak dokonali uroczystego wmurowania Aktu Erekcyjnego pod przebudowę Domu Rodzinnego Jana Pawła II.

Sercem muzeum jest dawne mieszkanie państwa Wojtyłów.