Magistrat - Dawna Szkoła Powszechna

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli starań, aby to spotkanie mogło się odbyć. Wdzięczny jestem władzom powiatowym i miejskim Wadowic oraz okolicznych gmin, które z wielkim zaangażowaniem wspierały wysiłki mieszkańców... Teraz Wadowice mają Panią Burmistrz, za moich czasów był Pan Burmistrz Teofil Kluk

Jan Paweł II
Wadowice 16.06.1999 r.

Historia Wadowic sięga początków XIV w. Miasto, jako „oppidum” zostało wymienione pierwszy raz w akcie lennym księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka w 1327 r. Po pożarze w 1430 r. miasto zostało całkowicie zniszczone. Aby pomóc mieszkańcom w odbudowie otrzymuje ponownie prawa miejskie chełmińskie.

Wadowice powróciły do Korony Polskiej w 1445 r. Ostatecznej inkorporacji dokonał polski Sejm w 1564 r. Wówczas herb Wadowic otrzymał złotą królewską koronę, a miasto dumny tytuł; „Królewskie Wolne Miasto Wadowice”.

Obecny herb Wadowic nawiązuje do herbów Piastów Śląskich. Zawiera białą wieżę zamku oświęcimskiego na czerwonym tle oraz pół złotego orła na błękitnym tle. Wieńczy go złota korona królewska. Pod tarczą umieszczone są „klucze piotrowe” połączone czerwonym sznurem.

W 1769 r. miasto przystępuje do Konfederacji Barskiej. W 1772 r. na tereny Ziemi Wadowickiej wkraczają wojska Marii Teresy cesarzowej Austrii i dochodzi do I Rozbioru Polski. Za zgodą cesarza austriackiego od 1777 r. mieszkańcy miasta wybierali samodzielnie Radę Miejską.

Pierwszy, drewniany budynek miejskiego ratusza znajdował się w centrum rynku. Obecny, murowany gmach Magistratu wzniesiono w 1846 r. Od tego czasu był on siedzibą władz miejskich. Od 1875 r. część pomieszczeń Magistratu zajmowała szkoła obwodowa. Później w okresie międzywojennym 4-letnia Szkoła Powszechna Męska.  W latach 1926 - 1930 uczniem tej szkoły był Karol Wojtyła.

W okresie po II Wojnie Światowej w latach 1945 - 1990 mieściły się tutaj terenowe organy władzy ludowej. Dopiero po zmianie systemu i pierwszych w pełni wolnych oraz demokratycznych wyborach, które odbyły się 27 maja 1990 roku odrodził się samorząd terytorialny. W miejsce starej liczącej ponad 70 osób Rady Narodowej mieszkańcy wybrali Radę Miejską liczącą wówczas 28 radnych i przywrócono urząd burmistrza. Obecnie burmistrzem Wadowic jest Mateusz Klinowski pełniący funkcję gospodarza miasta od 2014 r.