Liceum Ogólnokształcące - Dawne Gimnazjum

Dziękuję Wadowicom za te szkoły, z których tak wiele zaczerpnąłem światła: naprzód podstawową, a potem to znakomite wadowickie gimnazjum im. Marcina Wadowity.

                                                                                        Jan Paweł II
Wadowice,14.08.1991 r.

W 1866 r. cesarz austriacki zreformował szkolnictwo w Galicji i wyraził zgodę na nauczanie w języku polskim. W tym samym roku powstało w Wadowicach niższe gimnazjum humanistyczne przekształcone w 1870 r. na wyższe ośmioletnie gimnazjum. W 1875 r. gimnazjum przeniesiono do obecnego budynku przy ul. Mickiewicza. Nad wejściem widnieje maksyma rzymskiego poety Albiusa Tibullusa: (w tłumaczeniu) “To co czyste podoba się Najwyższemu, przychodźcie w szacie czystej i rękoma czystymi czerpcie wodę ze źródła”.

Mury szacownego gimnazjum opuściło wiele wybitnych osobistości. Byli wśród nich gen. Walerian Czuma – dowódca obrony Warszawy w 1939 r., św. Józef Bilczewski „Biba” – arcybiskup Lwowa, bł. o. Alfons Maria Mazurek – karmelita bosy związany z wadowickim klasztorem.

W latach 1930-38 uczniem tego gimnazjum był Karol Wojtyła. Już w II klasie został wybrany sołtysem klasowym. Wstąpił do sodalicji mariańskiej, której był prezesem przez dwa lata. Był wyjątkowym uczniem. Przez osiem lat uzyskał prawie same oceny bardzo dobre, cztery oceny dobre, w dwóch wypadkach dopisano do ocen bardzo dobrych - “ze szczególnym zamiłowaniem”.

Dawny budynek gimnazjum jest obecnie siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity.