Kościół św. Piotra Apostoła

Nowy kościół wpisuje się w panoramę starych Wadowic od strony Skawy i pierwszych wzniesień Beskidu.

Jan Paweł II
Wadowice, 14.08.1991 r.

Kościół p.w. św. Piotra Apostoła wybudowano jako wotum dziękczynne za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz za ocalenie życia Ojca Świętego po zamachu 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra.

Projekt opracował zespół architektów z Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem prof. Przemysława Szafera. Łączy on w sobie styl barokowy i góralski oraz odwołuje się do rzymskiej Bazyliki św. Piotra nawiązując do rzymskich łuków triumfalnych. Budowa rozpoczęta w 1984 r. została uwieńczona  konsekracją kościoła, której dokonał Papież Jan Paweł  II 14.08.1991r.

Przed kościołem ustawiono pomnik Jana Pawła II włoskiego artysty Luciano Minguzzi. Obok kościoła stoi kaplica konsekrowana w 1986 r. przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego, z drugiej strony dzwonnica z trzema dzwonami nazwanymi – Jan Paweł I, Jan Paweł II i św. Piotr - dar miasta Vittorio Veneto, w którym (w latach 1958 – 1969) późniejszy Jan Paweł I był biskupem.

We wnętrzu kościoła znajduje się ołtarz główny w kształcie rzutu poziomego Bazyliki św. Piotra z kopią fresku Perugina z Kaplicy Sykstyńskiej. W świątyni znajdują się ołtarze boczne; św. Jana Pawła II z tronem papieskim, z którego korzystał Papież w 1991 r., Miłosierdzia Bożego oraz otaczany szczególną czcią - o czym świadczą liczne wota dziękczynne - Matki Bożej Fatimskiej. Na zboczu góry za kościołem zaaranżowano symboliczną Golgotę z licznymi kaplicami.