Klasztor Ojców Karmelitów Bosych – Sanktuarium św. Józefa

Jak za lat młodzieńczych, chłopięcych wędruję w duchu do tego miejsca szczególnego kultu Matki Bożej Szkaplerznej, które wywierało tak wielki wpływ na duchowość Ziemi Wadowickiej.

                                                                                        Jan Paweł II  Wadowice,16.06.1999 r.

Do Wadowic oo. Karmelici Bosi przybyli w 1892 r. Był wśród nich św. Rafał Kalinowski. Klasztor “na Górce” został wybudowany w latach 1897- 1899. Obecnie obejmuje on zespół: kościół, klasztor oraz dom pielgrzyma.

Kościół p.w. św. Józefa jest budowlą neoromańską, trzynawową. Ołtarze, ambonę i stacje drogi krzyżowej wykonano w Tyrolu. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Józefa. W 2004 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ofiarował św. Józefowi pierścień wraz z bullą podnoszącą kościół do rangi sanktuarium.

W ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej postawiono popiersie bł. Alfonsa Marii Mazurka wraz z jego relikwiami. Przed tym ołtarzem mały Karol Wojtyła otrzymał swój pierwszy szkaplerz. Obecnie papieski szkaplerz umieszczono w złotej rozecie na ścianie obok. W prawej nawie znajduje się ołtarz poświęcony św. Rafałowi Kalinowskiemu oraz Praskiemu Dzieciątku Jezus.

Przy klasztorze działało niższe seminarium duchowne i prywatne gimnazjum zatrudniające wielu znanych nauczycieli. Prefektem seminarium w latach 1920-30 był bł. Alfons Maria Mazurek późniejszy przeor  klasztoru w Czernej zamordowany przez Niemców w 1944 r.

W 2011 r. otwarto proces beatyfikacyjny o. Rudolfa Warzechy, zakonnika z wadowickiego klasztoru. Do zwiedzania jest udostępniona kaplica z ekspozycją poświęconą Słudze Bożemu o. Rudolfowi oraz cela św. Rafała.