Wadowice sú položené v západnej časti Wielickeho pohoria, v kotline medzi pahorkatinami pohoria a pásmom Malého Beskydu, v doline rieky Skawy a ich geografické súradnice sú približne 19°30’ severnej šírky a 49°53’ východnej dĺžky. Centrum mesta leží medzi sútokom rieky Skawy a potokom Choczenka v nadmorskej výške okolo 270 m n.h.m. Terén mesta je rozmanitý vzhľadom k nadmorskej výške, najnižšie položené sú doliny Skawy a Choczenky, najvyššie položené body sú kopce Czumowki, Lazowki a Górnicy. Rozdiel medzi najnižšími a najvyššími bodmi je okolo 50 m. Mesto má  18 516 a Obec má 37 494 obyvateľov (31.12.2016).Mesto rozloha katastrálneho územia je 10,6 km² (1063 ha) a Obec rozloha katastrálneho územia je 113 km².

Wadowice plnia dôležitú rolu v tejto časti regiónu, sú centrom mnohých lokálnych podujatí s regionálnym a medzinárodným významom, administratívnym strediskom kultúry, vzdelania, sídlom okresných a miestnych samospráv. Cez územie regiónu Wadowíc vedú dve významné cesty 1.triedy, ktoré sa pretínajú vo Wadowiciach, trasa Kraków – Bielsko – Biala ako cesta 1.triedy K – 52 Oświecim – Sucha Beskidzka, vedúca cez územie mesta ako časť cesty 1.triedy K – 28 Zator – Medyka (hranica regiónu). Vzdialenosť z Wadowíc do sídla malopoľského vojvodstva Krakowa je 52 km. 

Geografické súradnice podľa GPS:

GPS N: 49° 53' 8"  E: 19° 29' 28"