Obec má pestrú klímu náležite je jeho geografická poloha a výška Priemerná ročná teplota vzduchu rozmedzí asi 6-7 ° C, priemerná teplota vzduchu v najteplejšom mesiaci júli je 16,7 ° C v najchladnejšom mesiaci januári - 3,3 ° C . Doba trvania vegetačného obdobia (ak je počet dní s priemernou dennou teplota nie je nižšia ako 5 ° C), trvá 180 až 220 deň. Dĺžka obdobia bez trvá skoro 125 dní, jarných mrazov sú veľmi časté javy. Najmä sa vyskytujú v máji niekedy aj na začiatku júna. Jesenné Mrazy zvyčajne začína v prvej dekáde októbra, ale niekedy sa objaví v druhej polovici septembra. Tam sú časté náhle zmeny počasia, hmly a veľkými výkyvmi teplôt. Sú chladné a daždivé jar a leto, zatiaľ čo relatívne mierna zima. Sneh v omeškaní od konca novembra do marca.