Karol Wojtyła chodník vznikla v roku 2005. To má cca. 4,5 km dĺžky a preteká 13 objektov. Tieto objekty sú označené tabuľou a podrobne popísané v sprievodcoch (v 12 jazykoch). Môžete si ho zdarma stiahnuť v turistickej informačnej kancelárie v Wadowice 4 Kościelna ulici (za bazilikou na hlavnom námestí), alebo stiahnuť z našich webových stránok. Voľný multimediálne aplikácie vám pomôže orientovať medzi objektmi na stope, Chodnik Karol Wojtyła ".