położenie Wadowic

Wadowice położone są w zachodniej części Pogórza Wielickiego, w kotlinie pomiędzy wzniesieniami Pogórza i pasmami Beskidu Małego, w dolinie rzeki Skawy, a ich współrzędne geograficzne wynoszą w przybliżeniu 19°30’ szerokości geograficznej północnej i 49°53’ długości geograficznej wschodniej. Centrum miasta leży w widłach Skawy i potoku Choczenka, na wysokości około 270 m n.p.m. Teren miasta jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, najniżej położone są doliny Skawy i Choczenki, najwyżej położone punkty stanowią wzniesienia Czumówki, Łazówki i Górnicy. Różnica wzniesień między najniższymi i najwyżej położonymi punktami wynosi ok. 50 m. Miasto liczy 18 516 a gmina 37 494 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2016 r.). Miasto zajmuje powierzchnię 10,6 km² (1063 ha) a gmina 113 km².

Wadowice pełnią istotną rolę w tej części regionu, są centrum wielu inicjatyw lokalnych oraz o zasięgu ponad regionalnym, ośrodkiem administracji, kultury i edukacji, siedzibą władz gminnych, jak również powiatowych. Przez obszar Gminy biegną dwa ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym, krzyżujące się w Wadowicach, trasa Kraków – Bielsko-Biała jako droga krajowa K-52 oraz Oświęcim – Sucha Beskidzka, biegnąca przez teren gminy jako fragment drogi krajowej K-28 Zator – Medyka (granica państwa). Odległość z Wadowic do stolicy województwa, Krakowa, wynosi 52 km.

Współrzędne geograficzne wg GPS: N: 49° 53' 8"  E: 19° 29' 28".