Do centrum Wadowic (Rynek - Plac Jana Pawła II) jest zakaz wjazdu pojazdów przekraczających 3,5 tony masy całkowitej pojazdów, a zwłaszcza autokarów. Kierowcom autokarów zaleca się korzystanie z obwodnicy miejskiej (fragment DK 52) przy dojeździe do parkingów (patrz zakładka "Parkingi"). 

 

W okolicach:

Na drodze krajowej nr 52 relacji Kraków - Bielsko-Biała w miejscowości Klecza Dolna znajduje się wiadukt kolejowy o wysokości 3,5 m, w związku z tym pojazdom wyższym zaleca się objazd drogami lokalnymi.

Na drodze krajowej nr 52 relacji Kraków - Bielsko-Biała w miejscowości Kęty: 1. Remont nawierzchni (do 23.03.2017r.) 2. Wycinka drzew (do 22.03.2017r.) 3. Roboty na poboczach (do 31.03.2017r.).