Parking autokarowy na dworcu autobusowym przy ul. Piłsudskiego

Przyjmuje do 40 autokarów

Lokalizacja - 650 metrów od centrum

Toalety bezpłatne

Cena - 10 zł/h

 

Parking przy ul. Słowackiego

Przyjmuje do 16 autokarów

Lokalizacja – 300 m od centrum

Cennik:

10 zł za każdą rozpoczętą godzinę autokar

5 zł za każdą rozpoczętą godzinę bus/dostawczy

2 zł za każdą rozpoczętą godzinę samochód osobowy

Toalety płatne – 1 zł

 

Parking przy Al. MB. Fatimskiej (przy kościele św. Piotra Apostoła)

Przyjmuje do 10 autokarów

Lokalizacja – 900 m od centrum

Bezpłatny

 

Parking autokarowy ul. Słowackiego (przy Sanktuarium św. Józefa, Klasztor oo. Karmelitów Bosych)

Przyjmuje – do 15 autokarów

Lokalizacja – 400 m od centrum miasta

Toaleta – bezpłatna

Opłata: wolne datki od pon. – sob., od godz. 9.00-18.00,

Parking do dyspozycji 24 h

 

Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych 

Na ulicy Lwowskiej (przy Banku Pekao S.A., ul. Lwowska 9) znajduje się stanowisko postojowe dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne i starsze. Jest to miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania – czas postoju do 15 minut. 

Przejazd na najbliższy parking: 

ul. Lwowska – Al. M.B. Fatimskiej – Poprzeczna –Legionów - Piłsudskiego


Załączniki: