1. ul. Piłsudskiego - parking autokarowy na dworcu autobusowym – bezpłatne

2. ul. Kościelna za Muzeum Miejskim – 2 zł/1 os.

3. przy plebani Bazyliki ONMP – 1,50 zł/1 os.

4. ul. Słowackiego (przy parkingu samochodowym) – 1,5 zł/os.,

5. ul. Trybunalska przy parkingu – 1 zł