Bez barier architektonicznych:

  • ul. Kościelna za Muzeum Miejskim  
  • przy plebanii Bazyliki ONMP 
  • ul. Trybunalska (przy parkingu) 
  • Dworzec PKS - ul. Józefa Piłsudskiego 
  • Wadowicka Biblioteka Publiczna - ul. Legionów 1