MIEJSCE POSTOJOWE 

Ul. Lwowska (przy Banku Pekao S.A., ul. Lwowska 9) - stanowisko postojowe dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne i starsze. Jest to miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania – czas postoju do 15 minut.

Przejazd na najbliższy parking: ul. Lwowska – Al. M.B. Fatimskiej – Poprzeczna –Legionów - Piłsudskiego

DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Pl. Kościuszki 4