Szlaki turystyczne piesze w rejonie Leskowca i Gronia Jana Pawła II

Czerwony:  Krzeszów Górny – Harańczykowa Góra – Groń Jana Pawła II - 2 godz.
Szlak ten prowadzi z Krzeszowa Górnego na Groń Jana Pawła II. Trasa prowadzi przez Harańczykową Górę, gdzie na grzbiecie góry znajdują się dwie kamienne kapliczki Matki Boskiej. Z góry można podziwiać piękne widoki szczególnie na Żurawnicę oraz okolice Pasma Pewelskiego w Beskidzie Średnim oraz okolice Pasma Pewelskiego w Beskidzie Średnim. W dalszej części szlaku znajduje się schronisko PTTK tuż pod Groniem Jana Pawła II, gdzie jest ulokowany największy węzeł szlaków w Beskidzie Małym.

Niebieski: Ponikiew – Groń Jana Pawła II – 1.45 godz.
Szlak ten został nazwany imieniem Czesława Panczakiewicza. Prowadzi on doliną potoku Ponikiewka, a wyżej jednostajnie w górę gęstym lasem. 
Pomiędzy Gancarzem, a Groniem Jana Pawła II szlak łączy się z zielonym prowadzącym z Andrychowa. Szlaki te wspólnie prowadzą na szczyt Gronia Jana Pawła II oraz pod kaplicę, a następnie zbiegają w dół do schroniska PTTK.

Niebieski: Tarnawa Górna – Makowska Góra – Groń Jana Pawła II – 1.30 godz. Z Tarnawy Górnej szlak podchodzi na grzbiet Makowskiej Góry. W miejscu dotarcia na grzbiet z prawej strony dochodzą i kończą się znaki czarne prowadzące ze Śleszowic. Szlak ten doprowadza do schronisk PTTK nieopodal papieskiej kaplicy.

Czarny: Rzyki Jagódki – Groń Jana Pawła II – 1 godz.
Jest to najkrótsze dojście do schroniska PTTK oraz do kaplicy na Groniu Jana Pawła II. Przebieg szlaku pokrywa się częściowo z turystycznym zjazdem narciarskim do Rzyk Jagódek, jak również ze szlakiem pielgrzymkowym „Białych Serc”, który prowadzi do kaplicy na Groniu Jana Pawła II. Podejście z Rzyk Jagódek jest strome, teren jest prawie w całości zalesiony.

Szlaki turystyczne w rejonie Łysej Góry i Ostrego Wierchu 
 
Niebieski: Wadowice – Przełęcz Czesława Panczakiewicza pod Łysą Górą – Ponikiew – 2 godz.
Szlak łączy centrum Wadowic z Ponikwią, prowadzi w większości odkrytym terenem. Przed Ponikwią przekracza się grzbiet Łysej Góry oraz Bliźniaków przez Przełęcz Panczakiewicza. Jest to długi o podgórskim charakterze grzbiet od doliny Skawy na wschodzie po dolinę potoku Choczenka od strony Zachodniej. Po zejściu niebieskim szlakiem do Ponikwi dociera się do lokalnej drogi, wiodącej z doliny Skawy (Czartak) i od szosy Wadowice – Sucha Beskidzka. 
 
Żółty: Gorzeń Górny – Iłowiec – Łysa Góra – Bliźniaki – Kaczyna - 3 godz.
Trasa rozpoczyna się od Gorzenia Górnego i muzeum Emila Zegadłowicza. 
Powyżej muzeum dołącza szlak czarny prowadzący z Wadowic do Czartaka. Obydwa te szlaki prowadzą na stok Iłowca, po czym żółty prowadzi dokładnie na szczyt Iłowca, a czarny skręca do Czartaka. Dalej szlak żółty przebiega przez Łysą Górę, Przełęcz Panczakiewicza, Bliźniaki. Za Bliźniakami stromą trasą schodzi się w przełomowy odcinek doliny potoku Choczenka, aż do Kaczyny. 
 
Czarny: Wadowice – Goryczkowiec – Gorzeń Górny – Czartak – 1.45 godz.
Szlak ten jest połączeniem centrum Wadowic z doliną Skawy w rejonie przyszłej zapory i zbiornika „Świnna Poręba”. Prowadzi on przez dość długo ciągnącą się zabudowę miasta, później napotykamy na pierwsze ciekawe wzniesienie Gorczykowiec, który jest również nazywany Dzwonkiem od murowanej kaplicy z XVIII wieku z tzw. „przeciwburzowym dzwonem loretańskim”. Szlak ten wiedzie przez Iłowiec sprowadzając do Czartaka przy wylocie potoku Ponikiewka do Skawy i koło szosy z Wadowic do Suchej Beskidzkiej.  
 
Szlaki turystyczne w rejonie Jaroszowickiej Góry
 
Żółty: Klecza Górna – Jaroszowicka Góra – Gorzeń Górny – 2.15 godz.
Jest to jedyny szlak wprowadzający w Beskid Mały od strony Kraków – Cieszyn na wschód od Wadowic. Gęsto zalesiony masyw Jaroszowickiej Góry sprawia pewną monotonię przy wędrówce przerywaną jednak nad Kleczą Górną oraz Gorzeniem Górnym ładnymi krajobrazami. W Kleczy szlak wiedzie obok murowanego, parterowego pałacu z 1883 roku. Szlak kończy się w Gorzeniu Górnym przy muzeum Emila Zegadłowicza.
 
Czarny: Czartak – Jaroszowicka Góra – Łękawica – 2.15 godz.
Szlak z doliny Skawy i od szosy Wadowice – Sucha Beskidzka, podchodzi krótko  jednostajnym lasem na Jaroszowicką Górę i dalej prowadzi do Łękawicy. Szlak łączy Beskid Mały z Beskidem Średnim (tj. Jaroszowicką Górę z Żarem nad Kalwarią Zebrzydowską). 

Opisane powyżej szlaki można obejrzeć na portalu Szlaki Turystyczne Małopolski

Ścieżka przyrodnicza na Goryczkowcu
Na najbliższym Wadowicom wzniesieniu Goryczkowiec (potocznie Dzwonek) znajduję się ścieżka przyrodnicza, gdzie podczas spaceru można poznać wybrane gatunki fauny i flory pobliskiej okolicy.
Na trasie spotkać można wiele rodzajów roślin zielnych, owocników grzybów, kwiatów oraz przedstawicieli zwierzyny leśnej.
Ścieżka oznaczona jest kolorem biało – niebieskim, znajduje się na niej 14 przystanków, na każdym z nich umieszczone są specjalne pniaczki z uchylnymi tablicami informacyjnymi.

Długość trasy – 3 km
Czas przejścia – 1,5 – 2 godz.

Ścieżka adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych – wszystkich miłośników przyrody.

Poniżej znajduje się specjalny przewodnik do ścieżki, który można pobrać i wydrukować.


Załączniki: