Kaplica przy mostku 1872

Jedna ze starszych kaplic w okolicy pochodząca z 1872 r., wpisana do rejestru zabytków Stanisław Górny pod nr 1. Kapliczka położona w dolinie potoku obok mostka. Podzielona ryzalitami na trzy części. W dolnej jest mało czytelny napis z datą 1872 r. We wnęce w środkowej części umieszczono współczesną figurę Matki Bożej z Lourdes. Górną wnękę zajmuje współczesna figura aniołka w postawie klęczącej.
Według informacji od pana Bronisława Kęska sołtysa Stanisławia G. przed laty koło kapliczki były chowane nienarodzone dzieci – ofiary poronienia.
Od lat kapliczka była zdobiona postaciami aniołków.