Kapliczka słupowa z krzyżem koniec XIX w.

Po lewej stronie drogi, w przysiółku Wójcikowo, znajduje się kapliczka słupowa z końca XIX w. Fundatorami były prawdopodobnie rodziny Pękalów i Książków. Kapliczka położona jest w pasie drogi, naprzeciw posesji nr 78.
Opiekę nad nią sprawują panie Pelagia Leń wraz z córką Barbarą. Kamienny słup dzieli się na dwie części. W dolnej znajduje się napis: „Zdrowaś Maryjo”. Środkową zajmują dwie oryginalne płaskorzeźby wykute w kamieniu; św. Jan Nepomucen i św. Jakub. Od czoła oryginalna rzeźba uległa zniszczeniu i w niszy umieszczono drewnianą kapliczkę autorstwa Janusza Lenia zawierającą figurę Maryi i napis: „Ave Maryja”. Całość zwieńczona jest kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa.
Pod koniec XX w. krzyż spadł do rowu. Okoliczni mieszkańcy podjęli akcję naprawy kapliczki. Umieścili krzyż na właściwym miejscu i wykonali renowację kapliczki. Remont ukończono w 2001 r.
Przy kapliczce dawniej odbywały się majówki. Obecnie zwyczaj ten zaginął.