Figura Jana Nepomucena 1833 r.

Figurę zawiniętą w płócienną chustę przyniósł na plecach pan Piotr Gawęda. Nie miał miejsca we własnym ogródku, więc za zgodą sąsiada postawiono u państwa Smaza. Obecnym właścicielem posesji jest pan Marek Szczerzoń. Figura postawiona jest na kamiennym piaskowcowym postumencie, przyniesionym przez sąsiada p. Pękalę w 1880 r. Na kamieniu wyryto napis: „IHS 1833 roku pańskiego Jan Niepomucen (oton?)”. Całość przykryta jest metalowym daszkiem zwieńczonym krzyżem. Przy kapliczce były odprawiane nowenny. Dawniej rokrocznie 16 maja były obchodzone imieniny Jana, podczas których śpiewano pieśni religijne mówiące o męczeńskiej śmierci Jana Nepomucena.