Groń Jana Pawła II

Karol Wojtyła jako uczeń wielokrotnie brał udział w wycieczkach szkolnych na Groń (ówczesna Jaworzyna) i pobliski Leskowiec. Ostatni raz wszedł na Leskowiec jako kardynał w 1970 r. po mszy odprawionej z okazji 25-lecia kapłaństwa w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W 1995 roku na Groniu powstała Kaplica p.w. Matki Bożej Królowej Gór jako dar turystów dla Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na Groniu Jana Pawła II organizowane są okolicznościowe msze święte.

Aktualny harmonogram mszy na Groniu w roku 2017:

 • 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 • 1 kwietnia sobota godz.17.00
 • 9 kwietnia - Niedziela Palmowa – godz.12.00
 • 23 kwietnia godz.11.00
 • 3 maja - Uroczystość Królowej Polski- 12.00
 • 21maja- Ogólnopolski Rajd Gwiaździsty godz.12.00
 • 28maja - XIII Pielgrzymka Przewodników- 12.00
 • 4 czerwca – Związek Dużych Rodzin Wadowice godz.12.00
 • 11 czerwca – XXXVI Rajd Górski Szlakami Jana Pawła II- 12.00
 • 18 czerwca - Msza abstynentów- 12.00
 • początek lipca (data do ustalenia)
 • 23 lipca- 12.00
 • 13 sierpnia-godz.12.00
 • 15 sierpnia Pielgrzymka Dekanatu Andrychowskiego Wadowickiego- 12.00
 • 27 sierpnia Pielgrzymka Dekanatu Wadowickiego - 12.00
 • 10września Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego - 12.00
 • 24 września- Solidarność Ziemi Wadowickiej- 12.00
 • 8 października - XVII Dzień Papieski- 12.00

Msze święte są odprawiane bez względu na pogodę.