Collegium Marianum Klasztor Ojców Pallotynów

Adres
Księża Pallotyni
skr. poczt. 65
34 - 100 Wadowice
tel. +48 33 872 20 50
www.pallotyni-wadowice.pl  

Informacje o obiekcie
Kopiec - słoneczne wzgórze, przy trasie Kraków - Bielsko-Biała. To właśnie tutaj, w 1909 r., ks. Alojzy Majewski zakłada pierwszy dom pallotyński w Polsce, powołując jednocześnie do istnienia gimnazjum męskie pod nazwą Collegium Marianum. W latach swego rozkwitu ośrodek ten skupiał blisko dwustu gimnazjalistów. Działalnośc Collegium Marianum w dużej mierze utrudniły dwie wojny światowe, ale i po wojnie Kopiec borykał się z różnymi trudnościami. Dynamiczny rozwój placówki zahamowała decyzja władz komunistycznych, które zakazały pallotynom prowadzenia dalszej działalności edukacyjnej. Większa część obiektu została odebrana księżom i przeznaczona na szpital. Dopiero w 1984 r. całość zabudowań została zwrócona prawowitym właścicielom i poddana gruntownemu remontowi. Od 1993 r. dom stał się miejscem formacji wstępnej - nowicjatu, a w zachodnim skrzydle otwarto dom rekolekcyjny. 
Msze Święte
W dni powszechne 6.30, 7.00, 18.00 (w okresie zimowym 17.00 zamiast 
o 18.00)
W niedziele 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00